• Odpowiedzialność solidarna inwestora

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Kaucje gwarancyjne

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Odszkodowania

  • Kary umowne

  • Śmierć osoby bliskiej

  • Odszkodowania

 
 

Aktualności

3/11/2017

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2016 roku). Miejsce świadczenia usług: biuro kancelarii we Wrocławiu (1 stanowisko), objazdowo na terenie apelacji katowickiej (1 stanowisko).

 

12/09/2017

VIII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 19 października 2017 roku o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 314.

O kancelarii

Kancelaria świadczy usługi m.in. dla przedsiębiorców z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, budowlanej, transportowej i meblarskiej. Zespół Kancelarii tworzą: radcowie prawni, adwokaci, syndycy oraz aplikanci radcowscy i adwokaccy.